nghề bắt chuột

Săn chuột đồng ở Hà Nội

Làng Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vốn nổi tiếng với nghề nặn tò he. Nhưng ít ai biết, ở đây còn có một thứ nghề nữa có từ cách đây hàng trăm năm. Đó là nghề bắt chuột đồng! Theo ông Đặng Đình Thăng, Trưởng thôn Xuân La, thì số(…)